Kurallar ve Koşullar

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 

MÜZİK MAKİNASI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!

 

BU SÖZLEŞME, MÜZİK MAKİNASI ÜYESİ OLARAK SİZ MÜZİK MAKİNASI ÜYELERİNE VE MÜZİK MAKİNASI KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

 

MÜZİKMAKİNASI’NDAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA MÜZİK MAKİNASI WEB SİTESİNİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1. Taraflar ve Konu

 

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), MüzikMakinası Film & Müzik Yapım- Musa Göçmen  (bundan böyle “MüzikMakinası” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından MüzikMakinası’nın web sitesini (bundan böyle "Muzikmakinasi.com" olarak anılacaktır), KULLANICI’nın MüzikMakinası  abonesi olması  ve muzikmakinasi.com üyesi olması, muzikmakinasi.com  giriş şifresine sahip olması ve muzikmakinasi.com  web sitesinin kullanım şartlarıyla konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (MüzikMakinası tarafından, tamamen Müzik makinansı’nın kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler ve değişiklikler bu SÖZLEŞME’YE dahildir.)

 

SÖZLEŞME’de MÜZİK MAKİNASI ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com  web sitesini kullanması anında ya da muzikmakinasi.com  sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Kurallar ve Koşullar’ı Okudum ve kabul ediyorum.” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesini tıklayarak bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, muzikmakinasi.com ’u kullanmamalıdır.

 

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

 

2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1. Ticari  Kullanım

 

Muzikmakinasi.com da yer alan ve sunulan içeriğin tamamı telif hakları kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı satın aldığı müziğin kullanım lisansını da elde etmiş olur. Bu kullanım lisansı sadece satın aldığı ürün ve lisansını aldığı proje için geçerlidir. Aynı ürünü dahi olsa lisansını aldığı proje dışında kullanamaz ve bu lisansı üçüncü şahıslara devredemez.

 

KULLANICI, dahil olduğu MüzikMakinası paketi kullanım haklarının kapsamına, MüzikMakinası’nın  www.muzikmakinasi.com veya Müzik Makinasi’nın uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. MüzikMakinası ,  KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, MüzikMakinası’nın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, muzikmakinasi.com ’u  bu şekilde ya da üçüncü kişilerin MüzikMakinası hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, MüzikMakinası’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere  bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. Muzikmakinasi.com ’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 

2.2. Uygun Kullanım

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com  ’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası  mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com  ’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Muzikmakinasi.com, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Müzikmakinası’nın diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 

3. MüzikMakinası’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

MüzikMakinası, muzikmakinasi.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle MüzikMakinası tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MüzikMakinası’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

MüzikMakinası, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

KULLANICI ve MüzikMakinası hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

 

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, MüzikMakinası, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı MüzikMakinası’nı  beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.  

 

4. Fikri Mülkiyet

 

MüzikMakinası içeriğindeki eserlerin tüm haklarını kendisinde barındırır. Kullanıcıya satın aldığı ürünlerin kullanım haklarını devreder. Kullanıcı sadece satın aldığı ürünü sadece lisanslattığı proje için kullanabilir başka bir şekilde ve projede tamamını veya bir kısmını kullanamaz.

 

KULLANICI, MüzikMakinası web sitesi kapsamındaki veya MüzikMakinası  ile ilgili muzikmakinasi.com ’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, muzikmakinasi.com’un  kullanımı sırasında muzikmakinasi.com’un  kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, MüzikMakinası ’nın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya MüzikMakinası!na ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

 

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MüzikMakinasınsdan  talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

MüzikMakinası’ nın, MüzikMakinası  hizmetleri, MüzikMakinası  bilgileri, MüzikMakinası telif haklarına tabi çalışmaları, MüzikMakinası  ticari markaları, MüzikMakinası ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5. Sorumluluğun Sınırlanması

 

MüzikMakinası, muzikmakinasi.com ’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com  ile ilgili olarak temin edilen tüm sesli ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Muzikmakinasi.com’un sesli ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI ’nın sorumluluğunda olup MüzikMakinası nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

MüzikMakinası, muzikmakinasi.com ’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI ’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Muzikmakinası.com ’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, MüzikMakinası, muzikmakinasi.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. MüzikMakinası, (a) muzikmakinasi.com ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir ses, müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) muzikmakinasi.com’un  KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. MüzikMakinası, muzikmakinasi.com ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

 

 

 

6. Tazminat

 

Muzikmakinasi.com ’dan temin edilen ses, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi  için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com ’u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, MüzikMakinası’ nın bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, MüzikMakinası’nın üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ ya rücu edebileceğini ve  MüzikMakinası’ nın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

 

Muzikmakinasi.com ’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen  KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla muzikmakinasi.com ’a  KULLANICI  adına erişimden Müzik makinasi sorumlu değildir. Kullanıcıların, muzikmakinasi.com ’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI 'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak MüzikMakinası ’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI MüzikMakinasın’dan  zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MüzikMakinası ’nın kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Muzikmakinasi.com’un Gizlilik Politikası’na http://www.muzikmakinasi.com/kurallarvekosullar.doc adresinden ulaşılabilir. MüzikMakinası  olarak söz konusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.

 

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla MüzikMakinası  hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’ nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8. Sözleşmede Değişiklik

 

MüzikMakinası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME' nin değişen hükümleri, muzikmakinasi.com  web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’deki değişiklikleri, değişiklikler MüzikMakinası ’nın web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME ’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI 'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9.  Mücbir Sebepler

 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde,MüzikMakinası, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MüzikMakinası  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MüzikMakinası’ ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, MüzikMakinası ’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Çeşitli Hükümler

 

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME ’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME ’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

İşbu SÖZLEŞME’ nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME ’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

 

Muzik Makinası, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi  takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

 

İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

11. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com Web sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’ yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

KULLANICI, muzikmakinasi.com Web sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’ yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME ’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, MüzikMakinası  'nın ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’ nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu muzikmakinasi.com ’u kullanma hakkı, (a) KULLANICI’ nın muzikmakinası.com ’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b)  İşbu SÖZLEŞME ’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI ’nın muzikmakinası ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

MüzikMakinası , işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI ’nın muzikmakinasi.com ’u kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

 

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’nin sona ermesi üzerine, MüzikMakinası ’nın talep etmesi halinde, muzikmakinasi.com ’dan elde ettiği müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi  veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.